بست دنباله دار (تی)

بست دنباله دار (تی) در سایز‌های ۱ اینچ الی ۱۰ اینچ تولید می‌شود.

بست دنباله دار (تی)

بست T

 

بست دنباله دار ، بست تی ، بست لوله دنباله دار، بست T ، خرید بست دنباله دار